Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

The child has one intuitive aim: self development

Technik robotyk to kolejny  z naszych kierunków kształcenia, który  został objęty patronatem.

Porozumienie o współpracy  w zakresie objęcia patronatem  klas w  zawodzie technik robotyk zostało podpisane z firmą Zemat Technology Group – High Frequency RF przez Arkadiusza Kędzierskiego – naszego Dyrektora  i  Krzysztofa Matczaka  – Prezesa Zarządu Zemat Technology Group Sp. z o.o.
Zemat Technology Group to dynamicznie rozwijająca się polska firma. Produkuje i dostarcza rozwiązania technologiczne w zakresie specjalistycznych maszyn przemysłowych oraz szeroki wachlarz rozwiązań automatyzacji produkcji na całym świecie.
Współpraca pomiędzy Stronami Porozumienia ma na celu: zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnego rynku pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.
W szczególności:
• upowszechnianie oraz rozwój współpracy szkoły i pracodawców w kształceniu zawodowym,
• dostosowaniu kierunków i efektów kształcenia do wymogów rynku pracy,
• ułatwienia wejścia uczniów na rynek pracy i uczestniczenia w nim w trakcie procesu kształcenia zawodowego,
• rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych niezbędnych do zdobywania
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 Mamy nadzieję na owocną współpracę, która przyniesie wiele korzyści obu stronom, szczególnie uczniom.

Fot. Zemat Technology Group

Komentarze zostały wyłączone.

Zbliżające się wydarzenia