Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Nasza oferta

INFORMATOR O SZKOLE – do pobrania strona nr 1

INFORMATOR O SZKOLE – do pobrania strona nr 2

Technikum

Nasz zespół szkół oferuje możliwość kształcenia w kierunkach umożliwiających młodym ludziom, łatwe odnalezienie się na współczesnym rynku pracy. Stawiamy na zawody mające przyszłość, co roku poszerzając naszą ofertę.

Nauka w technikum trwa pięć lat.

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Ukończenie technikum umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu, podjęcie nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów.

Szkoła branżowa

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa trzy lata. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawód Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1. technikum TBp technik budownictwa
– matematyka
– chemia
Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, fizyka lub chemia
2. technikum TUp technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

-matematyka
-geografia
Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, chemia lub fizyka
3. technikum TIp technik informatyk
-matematyka
-język angielski
Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka informatyka
4. technikum TPAp technik programista /klasa dwujęzyczna w języku angielskim: przedmioty zawodowe i matematyka/
-matematyka
-język angielski
Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski, matematyka informatyka
5. technikum TLp technik logistyk
-matematyka
-język angielski
Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka geografia
6. technikum TEp technik elektryk
-matematyka
-fizyka
Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka fizyka
7. technikum TFp technik usług fryzjerskich
-matematyka
-biologia
Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, chemia lub biologia
8. Branżowa Szkoła
I Stopnia
mp mechanik pojazdów samochodowych Angielski lub Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, technika
9. Branżowa Szkoła
I Stopnia
wp wielozawodowa Angielski lub Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, technika
10. Branżowa Szkoła
I Stopnia
tp monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie
Angielski lub Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, technika