Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Szkoła

Nasza wizja

Wierzymy że dla społeczności Zgierza można i trzeba dostarczyć średnią edukację techniczną na światowym poziomie. We współczesnym świecie, gdzie komunikacja cyfrowa zaciera granice nasza młodzież powinny mieć możliwość uczestnictwa w życiu na równych prawach, jak młodzież z innych ośrodków, bez konieczności wyboru szkoły poza miejscem zamieszkania.

Partnerzy

Jako partnerów szkoły pozyskujemy zarówno koncerny międzynarodowe jak i innowacyjne polskie firmy. Umożliwiamy młodzieży udział w wydarzeniach i projektach o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. Dajemy dostęp do najnowszych narzędzi cyfrowych, umożliwiając łatwą komunikację i szeroki dostęp do zasobów wiedzy.

Klasy patronackie

Posiadamy klasy patronackie, uczniowie mają dostęp do aplikacji chmurowych pakietu Office 365. Wprowadzamy naukę oprogramowania do modelowania 3D. Zapewniamy uczestnictwo w projektach rozwijających kompetencje zawodowe (praktyki zagraniczne) oraz dających możliwość współpracy z młodzieżą z innych ośrodków. Dajemy możliwość odbycia praktyk zawodowych u naszych partnerów. Realizujemy projekty związane z eksperymentami edukacyjnymi, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby zmieniającego się świata. Realizujemy autorski program nauczania przedsiębiorczości, zachęcający do podjęcia samodzielnych wyzwań.

Sukcesy

Nasza szkoła za już podjęte działania została uhonorowana tytułem Technikum Roku 2017