Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Nowoczesny informatyk

 

Projekt „Nowoczesny informatyk

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 


Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022
Budżet projektu: 1 671 084,00 PLN
Dofinansowanie z EFS: 1 503 975,60 PLN

 


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej z obszaru informatycznego oraz przeszkolenie 7 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu przewiduje się:

  • Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:
  1. Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE oraz komponentami BGA (IPC) dla 100 osób
  2. Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD) dla 100 osób
  3. CISCO poziom I dla 100 osób
  4. CISCO poziom II dla 100 osób
  5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 100 osób
  • Doposażenie pracowni zawodowej TI w nowoczesny sprzęt i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.
  • Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Regulamin rekrutacji dla uczniów na rok 2020/2021 w ramach projektu „Nowoczesny informatyk” oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Do pobrania