Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Stawiamy na kwalifikacje

Projekt „Stawiamy na kwalifikacje”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 


Oś priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.05.2021 – 30.04.2023
Budżet projektu: 1 743 583,81 PLN
Dofinansowanie z EFS: 1 569 225,42 PLN


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej hybrydowej z obszaru elektryczno-elektronicznego, przeszkolenie 7 nauczycieli z obsługi
zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.


W ramach projektu przewiduje się:

 • Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:
 1. Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych
  występujących we współczesnych urządzeniach elektronicznych wraz z komponentem dla
  pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla 100 osób.
 2. Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA) dla 100 osób.
 3. Ochrona przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie i serwisowe,
  z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE (ESD) dla 100 osób.
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 100 osób.
 • Doposażenie pracowni zawodowej TE o charakterze hybrydowym i przeszkolenie nauczycieli z obsługi
  zakupionego sprzętu.

 • Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.