Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Szkoła branżowa

Mechanik pojazdów samochodowych

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają na podstawie podpisanej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w zakładach pracy zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych.

W klasie trzeciej młodzież odbywa kurs nauki jazdy samochodem osobowym (finansowany przez szkołę) przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. B.

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

  • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mechanicy pojazdów samochodowych zatrudniani są w: warsztatach naprawczych, stacjach obsługowo-naprawczych, serwisowych warsztatach samochodowych, zakładach produkujących pojazdy i ich zespoły.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Poza kształceniem ogólnokształcącym młodzież zdobywa wiedzę zawodową teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia praktyczne realizowane są w szkole.

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

  • Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
    i wykończeniowych

W trakcie trzyletniej nauki w zasadniczej szkole zawodowej uczniowie mają możliwość udziału w:

– szkoleniach odbywających się na terenie szkoły lub w siedzibach firm np.: ATLAS, SOPRO, TESA, SELENA, KNAUF, ŚNIEŻKA, FAKRO, TIKURILLA

   W 2012r. klasy w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zostały objęte programem Akademia Murowania realizowanym przez firmę Xella Polska.

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlanych na stanowiskach prac: stolarskich, szklarskich, malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich

i glazurniczych. Obecnie brakuje w kraju pracowników w branży robót wykończeniowych

w budownictwie, a więc absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Branżowa Szkoła I Stopnia w systemie dualnym

Uczniowie mogą kształcić się w wybranym przez siebie zawodzie, np.: kucharz, fryzjer, piekarz, cukiernik, lakiernik, blacharz samochodowy, murarz–tynkarz, wędliniarz, krawiec oraz innych

o trzyletnim cyklu kształcenia.

Warunkiem kształcenia w szkole jest podpisana umowa o pracę z pracodawcą, który zapewni odbywanie zajęć praktycznych na terenie swojego zakładu.

Poza zajęciami praktycznymi realizowanymi u pracodawcy, w szkole uczeń odbywa kształcenie

w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Natomiast kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (odpowiednich dla zawodu) odbywa się w formie kursów w ośrodkach dokształcania zawodowego. Kursy finansowane i organizowane są przez szkołę.

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Obecnie brakuje na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników w różnych zawodach. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej z kwalifikacjami zawodowymi może łatwo znaleźć pracę. Istnieje także możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.