Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

The child has one intuitive aim: self development

Wykład filozoficzny

W dniu 6 listopada w naszej szkole odbyły się dwie nietypowe lekcje filozofii. Na zaproszenie nauczyciela przedmiotu, przyjechała do nas z wykładem pani doktor Joanna Papiernik z Instytutu Filozofii UŁ.
Poprowadziła wykład pt.: „O czym wie Sokrates, skoro nic nie wie?” dla uczniów klasy 1IT i 1PRT. Pani doktor przedstawiła źródła myśli Sokratejskiej, nawiązania do współczesności. Opowiedziała, czym się właściwie wyróżnia ten starożytny myśliciel i że tak naprawdę słowa słynnego i powtarzanego cytatu filozofa nie brzmiały dosłownie tak, jak to cytujemy dzisiaj. Filozof głosił tak: „Wróciwszy do domu zacząłem miarkować, że od tego człowieka jestem mądrzejszy. Bo z nas dwóch żaden, zdaje się, nie wie o tym, co piękne i dobre, ale jemu się zdaje, że coś wie, choć nic nie wie, a ja, jak nic nie wiem, tak mi się nawet nie zdaje”.

Po prelekcji pani Joanny, wykład poprowadził pan dr Roland Wójcik, historyk z UŁ. Wyjaśnił uczniom, że humaniści zajmują się kreowaniem, urządzaniem i tworzeniem świata. Zaprezentował znanych nam z mediów i polityki humanistów, którzy rządzą państwem. Włączył do dyskusji uczniów, kontynuując wykład pani doktor Joanny, że wszystkie nauki, nawet te ścisłe, wywodzą się z filozofii.
Uczniowie byli zachwyceni takimi zajęciami z filozofii. Od dziś ich spojrzenie na świat i prowadzone dyskusje na pewno ulegną przemianie.
Serdecznie dziękujemy za tak mile i owocnie intelektualnie spędzony czas!
Organizator: Renata Karlikowska
Komentarze zostały wyłączone.

Zbliżające się wydarzenia