Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

The child has one intuitive aim: self development

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W NASZEJ SZKOLE!

Informujemy, że przyznano nam dotację rządową w ramach Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w celu poprawy stanu czytelnictwa  wśród dzieci i młodzieży.

Przystępując do programu szkoła musiała wnieść wkład własny w wysokości 3000 zł.  Oznacza to, że  mamy do wydania w 2021 r. 15000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki oraz sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczycieli bibliotekarzy.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić:

  • książki będące nowościami wydawniczymi;
  • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
  • nowe elementy wyposażenia do biblioteki szkolnej – zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza;
  • książki, będące nagrodami dla uczniów, biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo – organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:

  • podręczników;
  • słowników, encyklopedii;
  • filmów;
  • gier komputerowych i planszowych.

Bardzo prosimy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli o włączenie się w konsultowanie zakupów nowych książek.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w bibliotece. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Swoje propozycje tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki prosimy przesyłać na adres mailowy: aneta.frydrych@zgierz.edu.pl  bądź za pośrednictwem dziennika Librus do p. Anety Frydrych – Chrabańskiej i Janiny Zielińskiej.

Komentarze zostały wyłączone.

Zbliżające się wydarzenia