Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

The child has one intuitive aim: self development

Literacki pokaz mody

Literacki pokaz mody – to wspólny projekt literacko-artystyczny Filii PBW w Zgierzu oraz bibliotek i świetlic szkolnych z terenu miasta Zgierza, gminy Zgierz i powiatu zgierskiego.

Do realizacji przedsięwzięcia włączyli się uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowali prezentację strojów zgodnie z opisem wyglądu wybranych postaci literackich.

Integralną częścią pokazu było odczytanie i zaprezentowanie w formie pantomimy fragmentu wybranego utworu literackiego.

Celem akcji była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz rozpowszechnienie   działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W realizację projektu włączyli się również nauczyciele przedmiotów zawodowych pani Aleksandra Pływacz i pan Przemysław Wyrwas, pod kierunkiem których uczniowie wykonali fryzury i makijaże prezentowanych postaci.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Literacki pokaz mody – film

Organizatorzy Aneta Frydrych – Chrabańska i Janina Zielińska.

Komentarze zostały wyłączone.

Zbliżające się wydarzenia