Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

427190866

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Wydarzenia

Termin wystawienia ocen okresowych

Termin wystawienia ocen okresowych: I okres - 13 grudnia 2023 r. końcoworocznych - 13 czerwca 2024 r. końcoworocznych w klasach maturalnych - 19 kwietnia 2024 r.

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy: w okresie zimowym 9 – 20 stycznia 2024 r. w okresie letnim 3- 19 czerwca 2024 r.

Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów

Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów, którzy posiadają zagrożenia ocenami niedostatecznymi : końcoworoczne - 20 maja 2024 r. Zebranie dla klas maturalnych - 26 marca 2024 r.