Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Harmonogram rekrutacji

Najważniejsze informacje – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 

TERMINY REKRUTACJI W ZGIERSKIM ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
IM. JANA PAWŁA II W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

  • złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych od 22 kwietnia 2024 do 21 maja 2024 godz. 12:00
  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów do 29 maja 2024
  • przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych w dniu 04 czerwca 2024 o godzinie 16.00
  • możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków od 3 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.
  • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu od 3 lipca 2024 do 9 lipca 2024 godz. 15:00
  • podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15 lipca 2024 do godz. 12:00
  • potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 15 lipca 2024 godz. 12:00 do 18 lipca 2024
  • podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 19 lipca 2024 do godz. 12:00.

Zbliżające się wydarzenia