Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Osiągnięcia Pana Dyrektora Arkadiusza Kędzierskiego

Odznaczeniem państwowym – Brązowym Krzyżem Zasługi doceniono Naszego Dyrektora Pana Arkadiusza Kędzierskiego

Odznaczeniem państwowym – Brązowym Krzyżem Zasługi doceniono Naszego Dyrektora Pana Arkadiusza Kędzierskiego za wkład w rozwój nowoczesnych kierunków kształcenia w powiecie zgierskim. Wręczenie nagród odbyło się podczas gali uświetniającej jubileusz 25-lecia powstania Powiatu Zgierskiego, która odbyła się w Pałacu we Wróblewie .
Odznaczenie to jest potwierdzeniem, że nasza szkoła podąża w dobrym kierunku, kształcąc fachowców poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.
Brązowy Krzyż Zasługi został przyznany decyzją Prezydenta RP.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Odznaczeniem państwowym – Brązowym Krzyżem Zasługi doceniono Naszego Dyrektora Pana Arkadiusza Kędzierskiego za wkład w rozwój nowoczesnych kierunków kształcenia w powiecie zgierskim. Wręczenie nagród odbyło się podczas gali uświetniającej jubileusz 25-lecia powstania Powiatu Zgierskiego, która odbyła się w Pałacu we Wróblewie .

NASZ DYREKTOR Pan Arkadiusz Kędzierski honorowym Profesorem Oświaty!

Ten zaszczytny tytuł został nadany przez Ministra Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie. Kapituła dostrzegła i doceniła wyróżniające się – odważne,  nowatorskie, innowacyjne rozwiązania wprowadzane przez Pana Dyrektora dla podnoszenia jakości kształcenia. Jesteśmy bardzo dumni i składany serdeczne gratulacje!