Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Formuła 2019

O egzaminie  – CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/o-egzaminie/

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu zawodowego- CKE

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2022_%20PP2019_Informacja_o_EZ_20_08_2021-ostateczny.pdf

Informatory, Wyposażenie ośrodków – CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/

Deklaracja przystąpienia do egzaminu – PLIK
Harmonogram egzaminów zawodowych  – CKE

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

Terminy egzaminów w szkole

o   Sesja Zima  – Terminy (PLIK)

o   Sesja Lato  – Terminy (PLIK)

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający

o   Część pisemna – CKE     jeszcze brak

o   Część praktyczna – CKE  jeszcze brak

Jawne zadania egzaminacyjne we wskazanych kwalifikacjach  (część praktyczna) – CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/jawne-zadania-egzaminacyjne-czesc-praktyczna/

Dostosowania

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202022_Dostosowania-PP2019_17%20VIII%202021-ostateczny.pdf

Wydawanie dyplomów dla absolwentów – OKE

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=275

Arkusze egzaminacyjne – PLIK