Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Wydarzenia

Egzamin maturalny 2024

Egzamin maturalny 2024: Egzamin pisemny:   7 maja 2024r. - j. polski    8  maja 2024r.- matematyka    9 maja 2024r. - j. angielski

Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów

Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów, którzy posiadają zagrożenia ocenami niedostatecznymi : końcoworoczne - 20 maja 2024 Zebranie dla klas maturalnych - 26 marca 2024