Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Formuła 2017

O egzaminie  – CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/o-egzaminie/

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu zawodowego- CKE

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/5.%202022_PP2017_Informacja_o_EPKwZ_20_08_2021%20-ostateczny.pdf

Informatory, Wyposażenie ośrodków – CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/

Deklaracja przystąpienia do egzaminu – PLIK
Harmonogram egzaminów zawodowych  – CKE

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.2022_PP2017_EPKwZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

Terminy egzaminów w szkole

o   Sesja Zima  – Terminy (PLIK)

o   Sesja Lato  – Terminy (PLIK)

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający

o   Część pisemna – CKE     jeszcze brak

o   Część praktyczna – CKE  jeszcze brak

Klucze odpowiedzi (część pisemna) – CKE

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/materialy-dodatkowe/

Dostosowania

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/7.%202022_Dostosowania-PP2012_2017-17%20VIII%202021-ostateczny.pdf

Wydawanie dyplomów dla absolwentów – OKE

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=275

Arkusze egzaminacyjne – PLIK