Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Nauczyciel p. Beata Rybarczyk

Indywidualne osiągnięcia nauczyciela historii – p. Beaty Rybarczyk

  • Konkurs ogólnopolski dla nauczycieli na scenariusz lekcji historii na temat: „Represje ZSRS wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1939 – 1941” – II miejsce w konkursie Beaty Rybarczyk – kwiecień 2021
  • Konkurs międzynarodowy dla nauczycieli szkół polskich i polonijnych na projekt realizacji obchodów rocznicy Konstytucji 3-Maja w szkole – „230 lat Konstytucji 3 Maja. Pamięć i tradycja w niepodległej Polsce” – laureatka konkursu Beata Rybarczyk. – czerwiec 2021
  • Konkurs wojewódzki OBEN IPN Łódź dla nauczycieli i uczniów : „Ocaleni z »nieludzkiej ziemi«. Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1940-1950” – nauczyciel laureatem konkursu wraz z 9 – osobowym zespołem – wygrany wyjazd do Włoch. – kwiecień 2023r.
  • „Samarytanie z Markowej” konkurs ogólnopolski dla nauczycieli – etap wojewódzki – nauczyciel Beata Rybarczyk laureatem konkursu w etapie wojewódzkim
  • Nasz nauczyciel historii, pani Beata Rybarczyk, została laureatką ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zadanie nauczyciela polegało na przygotowaniu scenariusza lekcji, zgodnego z tematem i wytycznymi konkursu, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych. Lekcja „Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej. Sprawiedliwi Samarytanie”, na podstawie autorskiego scenariusza została zrealizowana w klasie 4TAP. W czasie zajęć została wykorzystana metoda storytellingu, karta pracy, rozsypanka wyrazowa  oraz wizualne środki dydaktyczne takie jak: prezentacja power point (przygotowana przez nauczyciela),  wystawa historyczna IPN „Samarytanie z Markowej” oraz krótki film edukacyjny „Zapukali do drzwi”, zrealizowany  przez Muzeum POLIN.

    Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród odbyło się podczas  wyjazdu seminaryjnego dla nagrodzonych nauczycieli z całego kraju w Łańcucie 16 marca. Nauczyciele odwiedzili Muzeum na Majdanku w Lublinie, Zamek w Lublinie, Skansen i  Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej, Zamek Lubomirskich i Potockich oraz Synagogę w Łańcucie, a także  Pałac Zamoyskich w Kozłówce. Podczas rozmów nauczyciele   wymienili się  doświadczeniami i podzielili  pomysłami na interesujące dla uczniów zajęcia z  historii, etyki, języka polskiego i godziny wychowawczej. Było to spotkanie nauczycieli z pasją!