Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Zasady rekrutacji 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – planowane kierunki

 

Lp. Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawód Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1. technikum TBp technik budownictwa – matematyka – chemia Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, fizyka lub chemia
2. technikum TRp technik robotyk – matematyka -fizyka Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, fizyka lub informatyka
2. technikum TUp technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej -matematyka -geografia Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, chemia lub fizyka
3. technikum TIp technik informatyk -matematyka -język angielski Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka informatyka
4. technikum TPAp technik programista /klasa dwujęzyczna w języku angielskim: przedmioty zawodowe i matematyka/ -matematyka -język angielski Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski, matematyka informatyka
5. technikum TLp technik logistyk -matematyka -język angielski Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka geografia
6. technikum TEp technik elektryk -matematyka -fizyka Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka fizyka
7 technikum TFp technik usług fryzjerskich -matematyka -biologia Angielski Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, chemia lub biologia
8. Branżowa Szkoła I Stopnia mp mechanik pojazdów samochodowych Angielski lub Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, technika
9. Branżowa Szkoła I Stopnia wp wielozawodowa Angielski lub Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, technika
10. Branżowa Szkoła I Stopnia tp monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Angielski lub Niemiecki j. polski, j. angielski lub j. niemiecki matematyka, technika

 

Zbliżające się wydarzenia