Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

427190866

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – patronat logo

Uczeń uzyskuje następujące kwalifikacje w zawodzie:

  • ELE.10 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zawód – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy w związku z przekształcaniem się gospodarki wykorzystującej konwencjonalne źródła energii na odnawialne źródła energii.

Sektorem gospodarki, który w najbliższych latach stworzy najwięcej miejsc pracy będzie energetyka, zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł energii. Wprowadzanie nowych technologii, produkcji i usług w tym zakresie będzie wymagało wykwalifikowanych fachowców.

W celu umożliwienia uczniom poszerzania kwalifikacji zawodowych szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

– Zakładami i firmami z branży Odnawialnych Źródeł Energii: ENGIE, ASPOL FV Sp.z o.o. w Łodzi,

 FALKOPIA Sp.z o.o. w Zgierzu, TYTAN Odnawialne Źródła Energii w Zgierzu, FAKRO Sp. z o.o.

w Nowym Sączu, REMS, ROTHENBERG, JOHN GUEST, DEFRO,

Politechniką Łódzką – Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Uczniowie mają możliwość uzyskania w klasie czwartej kwalifikacji „E” do 1kV, uprawniającej do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

Możliwości zatrudnienia absolwenta występują w: szeroko rozumianej energetyce; przedsiębiorstwach zajmujących się budową, montażem, konserwacją i naprawami urządzeń umożliwiających uzyskiwanie energii odnawialnej; własnej działalności gospodarczej w branży energetyki odnawialnej; firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową; przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

 

18 maja, 2023

Szkolenie BHP nt. „Zabezpieczenia przy pracy na wysokości” dla klas technikum OZE

To spotkanie było niezwykle interesujące, ponieważ uczniowie mieli możliwość sprawdzenia na sobie, jak należy prawidłowo…

Czytaj więcej
27 marca, 2023

Wycieczka klas OZE na Targi ENEX do Kielc

W targach wzięły udział 323 wiodące firmy w branży energetycznej z 15 krajów. W ofercie…

Czytaj więcej
27 marca, 2023

Wycieczka kl. 2 TOF w poszukiwaniu wiosny

Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „Vasari”, które oznacza „błąkać się” lub „włóczyć się”. Z…

Czytaj więcej
18 marca, 2023

Szkolenie BHP „Pierwsza praca”

Tematyka szkolenia była interesująca dla słuchaczy, ponieważ wielu z nich podejmuje pracę w czasie wakacji…

Czytaj więcej
17 marca, 2023

Wycieczka klas OZE na MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI GRZEWCZEJ, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WARSAW HVAC EXPO

Wystawcy zaprezentowali systemy i urządzenia grzewcze, m.in. pompy ciepła, a także sprzęt chłodniczy oraz komponenty…

Czytaj więcej
03 marca, 2023

Wycieczka klas OZE na Targi ENEX do Kielc

W targach wzięły udział 323 wiodące firmy w branży energetycznej z 15 krajów. W ofercie…

Czytaj więcej
07 listopada, 2022

Szkolenie zawodowe Firmy NUEVA TERRAIN dla klas OZE

Niezwykle szybki w montażu, uniwersalny i gwarantowany Terrain SDP, stosowany jest przez firmy, które konkurują…

Czytaj więcej
07 listopada, 2022

Wycieczka klas OZE na farmę fotowoltaiczną

Energia elektryczna jest coraz droższa a stopa zwrotu z inwestycji w instalacje fotowoltaiczne coraz bardziej…

Czytaj więcej
03 października, 2022

Tradycyjnie, jak co roku….. piechotą do wiatraków

Pod asystą właściciela turbin uczniowie mogli wejść do wnętrza wieży i zobaczyć wszystkie urządzenia mierzące…

Czytaj więcej
27 września, 2022

Kolejny dzień uczestników projektu w ramach Erasmus+

Uczestnicy programu Erasmus Plus kolejny dzień praktyk spędzili w siedzibie firmy Soucos Robots zajmującej się…

Czytaj więcej

Zbliżające się wydarzenia