Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

bip3
image001-e1529397828813-150x150

42 300 13 12

sekretariat_zzsp@miasto.zgierz.pl

Pl. J. Kilińskiego 8

95-100 Zgierz

Sekretariat

07:30 - 15:00

Interesanci

09:30 - 12.00

The child has one intuitive aim: self development

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w ZZSP im. Jana Pawła II

19 października 2023 roku to data, która trwale wpisała się w historię Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II. W tym dniu odbyła się niezwykle doniosła uroczystość z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, duchowieństwa, nauki, dyrektorów instytucji miejskich i gminnych, dyrektorów szkół gminy Zgierz i całej społeczności szkolnej.

Bohaterami wyjątkowego apelu byli Dyrektor ZZSP im. Jana Pawła II Pan Arkadiusz Kędzierski oraz uczniowie klas pierwszych. Powodów do świętowania było wiele, a należały do nich: otrzymanie przez Dyrektora szkoły Pana Arkadiusza Kędzierskiego honorowego Tytułu Profesora Oświaty przyznanego przez Kapitułę ds. Profesorów Oświaty, upamiętnienie 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych włączające ich w poczet członków społeczności szkolnej.

Apel rozpoczęło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom, aby nadal godnie reprezentowali ZZSP im. Jana Pawła II i kontynuowali szkolne tradycje. Następnie Pan Dyrektor powitał zaproszonych gości i odbyło się ślubowanie klas pierwszych.
Kolejno głos zabrała Pani Dyrektor Katarzyna Giernalczyk-Szumska prezentując zgromadzonym najważniejsze osiągnięcia oświatowe uwieńczone zdobyciem Tytułu Profesora Oświaty
Pan Dyrektor- Profesor Oświaty w swoim okolicznościowym przemówieniu stwierdził, że ,, Potrzeba kreatywności jest najwyższym darem ludzkiej inteligencji,, a ,,Edukacja polega na pielęgnowaniu talentów i wrażliwości, dzięki którym możemy przeżywać najlepszą wersję naszego życia i stworzyć nam wszystkim jak najlepszą przyszłość,, a słowa prze Niego wypowiedziane są oświatową misją Pana Dyrektora.

Wzruszającą częścią uroczystości było wręczenie przez Pana Dyrektora statuetek ,,Serce za serce,, osobom, które stanęły na życiowej drodze Pana Dyrektora w szczególności jego ważnych momentach życia zawodowego i przyczyniły się do kolejnych zawodowych sukcesów.

Oficjalną część uroczystości dopełniły wystąpienia gości pełne szacunku i słów uznania dla Pana Dyrektora potwierdzające Jego innowacyjność, otwartość i kreatywność w kierowaniu największą placówką oświatową powiatu zgierskiego.

Doniosły apel zakończyła wokalno- instrumentalna część artystyczna, która udowodniła, że młodzież ZZSP im. Jana Pawła II to nie tylko przyszli technicy i fachowcy, ale również osoby o dużej wrażliwości muzycznej chętnie prezentujący swój talent artystyczny. Piątkowa uroczystości była pełna wspomnień, wzruszeń i emocji.

Komentarze zostały wyłączone.

Zbliżające się wydarzenia